Cerkno

Zgodovina Cerkna

Območje je bilo poseljeno že v prazgodovinskem obdobju, o čemer priča pomembno arheološko najdišče Divje Babe, odkrito v prepadnem svetu pod naseljem šebrelje. V teji kraški jami so našli dragocene ostanke paleolitske postaje ledenodobnega človeka (kamnito orodje) in številne kosti jamskega medveda. čez to območje vodijo naravni prehodi in tod je v 7. stoletju potekala selitev Slovanov s škofjeloškega hribovja na Cerkljansko ter naprej proti Soški dolini in Furlaniji. Od 11. do 14. stoletja je bil posvetni vladar teh krajev in sosednjega Tolminskega oglejski patriarh. Po zapisih iz 14. stoletja je bilo Cerkljansko med najgosteje naseljenimi kraji na Tolminskem. Od leta 1420 do 1509 je spadalo pod beneško upravo, nato je bilo tri stoletja priključeno habssurškim posestim v goriški grofiji.

 

Športno turistična ponudba v Cerknem

Med drugo svetovno vojno je bilo Cerkljansko pomembno partizansko oporišče in po kapitulaciji Italije tudi središče velikega osvobodilnega ozemlja, kjer so se pogosto zadrževali visoki vojaški in politični organi; za potrebe vojske delujejo v tem času partizanske delavnice, organizirano je šolstvo, saniteta. Na to obdobje opozarjajo spomeniki in spominske plošče na raznih stavbah.

 

Smučarski center Cerkno obsega 50ha urejenih smučarskih površin oziroma 15km urejenih smučarskih prog. Ob pomanjkanju snega s 15 snežnimi topovi zasnežijo 2/3 vseh površin, tako da nas zime brez snega, ne nas ne tistih, ki pridejo k nam uživat, ne morejo presenetiti. Smučarski tereni so primerni za smučanje domala vseh kategorij, od začetnikov do najzahtevnejših smučerjev. Za smučarje tekače so uredili 1500m tekašike proge, alpski zanesenjaki pa lahko svojo ali najeto opremo preizkusijo ob treh sedežnicah in štirih vlečnicah.