Za zadovoljitev vseh potreb turistov je marketing v turizmu ključnega pomena

Turizem je izredno pomembna gospodarska panoga, ki predstavlja 10 % evropskega BDP, prav tako pa omogoča ogromno delovnih mest. Bistvo vsake turistične ponudbe je torej v tem, da zadovolji potrebe turistov. Pri tem je ključnega pomena učinkovit marketing v turizmu, ki poskrbi za pravočasno in kakovostno oblikovano turistično ponudbo.

Dejstvo je, da so turistične storitve zelo kompleksne. V najširšem pomenu pod tem pojmom smatramo vse, kar lahko turistom ponudimo, od prenočitev, razvedrila, gostinskih dejavnosti, prevoza, rekreacije in še marsikaj. Kakovostni marketing v turizmu je tako edini načina za zadovoljitev povpraševanju vseh turistov.

S kakovostnimi turističnimi storitvami od večjega zaupanja porabnikov storitev

Danes ni cilj ponudnikov turističnih storitev le pridobiti nove goste, ampak tudi obdržati obstoječe. Zato je izjemno pomembno, da se med ponudniki in porabniki storitev vzpostavi zaupanje, ki temelji na kakovostnih storitev. Za to pa je potreben marketing v turizmu s katerim analiziramo, načrtujemo in oblikujemo turistične proizvode, ki bodo za turiste vedno zanimivi.

Seveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiti tudi na konkurenco. Za čim večji uspeh turističnih storitev je potrebno stalno spremljanje trga – od ponudbe, povpraševanja, tehnologije, trendov razvoja, družbenih sprememb in še mnogo drugega.

Promocija je eden ključnih elementov marketinga v turizmu

Potem, ko smo oblikovali turistične storitve in jasno definirali naše cilje, je potrebno poskrbeti za ustrezno promocijo. Izkazalo se je, da ima kakovostni marketing v turizmu tudi pomemben vpliv na učinkovitejšo promocijo turističnih produktov.

Zaradi učinkovitejše promocije se potrošnik šele dobro zave obstoja proizvoda in vzbudi njegovo povpraševanje. Pri tem je ključnega pomena pritegniti pozornost, vzbuditi zanimanje, vzbuditi željo po uporabi storitev in vzpodbuditi gosta k akciji. Vse to je mogoče doseči le s pravim pristopom, ki ga lahko dosežemo z učinkovitim pristopom kot nam ga na primer ponuja marketing v turizmu.