Ribolov Cerkno – Ribolovna ponudba v Cerknem

Lovska družina “Porezen” Cerkno je bila ustanovljena 1947 leta z namenom varstva in gojitve prosto živeče divjadi in danes šteje 97 članov. Površina lovišča je 7.234ha, lovna površina pa znaša 6.425ha. V tem srednjegorskem lovišču je najštevilčnejša divjad srnjad, imamo pa tudi dva revirje gamsov. Občasno se pojavljajo divji prašiči in jelenjad. V pogorju Porezna in črnega vrha je možno videti in poslušati divjega petelina in ruševca (oba sta popolnoma zaščitena).
Tuji gost lahko izvaja lov na srnjaka in gamsa v spremstvu vodnika. Lov na srnjaka je odprt od 16.5- 31.10. v letu. Lov na gamsa pa od 1.8.- 31.12 v letu.
Pri LD “Porezen” je skoraj vsako leto dano na razpolago za lovski turizem od 10- 15 srnjakov in do 5 gamsov po enotnem ceniku Lovske Zveze Slovenije.

Informacije o tem se dobijo v recepciji Hotela ETA.

Naslov:
Lovska družina “Porezen”
Goriška cesta 5
5282 Cerkno- Slovenija

Navodila za turistične ribiče

Turistični ribolov je dovoljen v reki Idrijci brez pritokov. Dnevno je dovoljen ulov treh salmonidov (Postrv, Lipanj)

Dovoljen način ribolova:
-lov z umetno muho (dovoljena samo ena muha)
Ribolov z vodno kroglico ni dovoljen. Vsako ujeto ribo mora ribič takoj z križcem označiti v ribolovnici v kvadrat na zadnji strani. Ujete ribe mora ribič imeti pri sebi. Po končanem ribolovu dovolilnice vrnete na kraj nakupa!