V prvi polovici 18 stoletja je bila v Cerknem pozidana Cerkev sv. Ane. Zgradil naj bi jo tedanji vodilni domači arhitekt in stavbar, Gregor Maček iz Poljan nad Škofjo Loko. Notranjost je bogato opremljena. Med umetninami sta gotovo najpomembnejši dve oltarni sliki Fortunata Berganta, trije leseni oltarji pa so delo domačega umetnika Jakoba Raspeta.
Mnogo starejša kot cerkev sv. Ane pa je pokopališka cerkev sv. Jerneja. Verjetno je bila zgrajena že v 13. stoletju. Kasneje je bila večkrat prezidana in v 18 stoletju temeljito barokizirana. Notranja oprema je iz 19. stoletja, v glavnem delo domačega podobarja Josipa Štrausa.
Izredno zanimiva je tudi Marijina cerkev v Policah. Gre za tipično poznogotsko arhitekturo z barokizirano ladjo in samostojnim zvonikom. Največje bogatstvo pa predstavljajo freske iz leta 1536, ki jih je naslikal Jernej iz Loke.
Na Lajšah (Cerkljanski vrh) je v spomin na vse nedolžne žrtve med narodno osvobodilno borbo in vse žrtve revolucije zgrajena kapela. Notranjost kresijo platna slikarja Omana.

Tudi cerkev sv. Jošta v Trebenčah ima v jedru gotske značilnosti, ki so še ohranjene kljub barokizaciji v 17 stoletju. Oprema je večji del iz 19 stoletja, z izjemo lesenega baročnega oltarja. V teku so restavracije bogatih fresk.